top of page

     FONTE PSİKOLOJİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

FONTE PSİKOLOJİ PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ adı altında veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin mahremiyeti ve korunmasına önem veriyoruz. Bu metin sizleri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile oluşturulmuştur.

1- KİŞİSEL VERİ;

Kişisel veri, gerçek kişilere ilişkin, kişinin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamı çerçevesinde koruma altına alınmıştır.

Merkezimizde korunmaya tabi olan kişisel verileriniz kimlik bilgilerinizin bütününü kapsar. Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, anne-baba adı, doğum yeri, uyruğu ve doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresleriniz, medeni hal, bakmakla yükümlü olunan kişiler, mesleğiniz, eğitim durumunuz ve vergi numarası, imzanız(ıslak imza, e-imza), vb. bilgileriniz bu kapsamda yer almaktadır.

Sizlere ulaşabilmemiz için kullanabileceğimiz veriler de kişisel veri kapsamında yer almaktadır. Ev ve/veya cep telefon numaranız ile e-posta adresiniz, acil durumda ulaşabileceğimiz aile veya yakınlarınıza ait beyan ettiğiniz ad-soyad, telefon numarasından oluşan veriler de bu veri grubuna dahildir. E-mail ile kurulan iletişimlerde kişisel verileriniz e-mail adresiniz üzerinden yurtdışına(e-mail adresinin menşei olan ülkelere) aktarılabilmektedir ve bu husus merkezimizin sorumluluğunda değildir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca bu bilgiyi sizlere aktarmak sorumluluğumuz kapsamında yer almaktadır. İşbu aydınlatma metnini özgür iradeniz ile imzalamanız halinde cep telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. İşlenen kişisel veriler, sizlerle iletişim kurma, sizleri etkinlik ve hizmetlerimiz ile ilgili bildirimlerden, eğitimlerden haberdar etme amaçları ile kanun-ilgili yasal mevzuatlara uygun ve belirtilen amaçlarla bağlantılı olacak şekilde işlenmektedir.

Sağlık bilgileriniz de genel itibariyle koruma kapsamında yer alan kişisel veri grubundadır. Psikolojik testler ve sonuçları, projektif ve nöropsikolojik değerlendirmeler, halihazırda kullanılan ilaçlar ile daha önce var ise kullanılmış ilaçlar ve görüşülen uzmanlar, hastalık öyküsü, alkol ve sigara kullanımı, tanı, epikriz, anamnez, ilaç raporları, aile bireyleri genetik hastalık bilgisi, doktor analiz ve yorumları, sağlık raporları, hamilelik durumu ve sakatlık durumu sağlık bakımından kişisel verilerinizi oluşturur. Merkezimizde sizlere vermiş olduğumuz hizmet kapsamında bu veriler toplanarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Yine kişisel verileri koruma kanunu kapsamında muhasebesel işlemlerden kaynaklı olarak banka hesap numaranız, iban numaranız, banka adı, fatura için gereken bilgiler finansal bilgilerin bulunduğu veri grubuna dahildir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMACI;

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, Tarafımıza bildirdiğiniz veya tarafımıza bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

İşleyebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edilerek saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde ayrıca mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğiz. 

Kişisel verilerinizin bu kapsamlarda işlenmesinin amacı, sizlerin tüm kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince korunmasını, gizliliğini ve güvenliğini sağlamak, ayrıca yasalardan doğan yükümlülüğümüzü yerine getirmektir.

Başvuru formunda da bulunduğu üzere sizin veyahut bir üçüncü kişinin zararına sebebiyet verebilecek bir ihtimal söz konusu olduğunda bu durumda kişi/kişilerin güvenliğinin sağlanması ve riski önleme amaçlı olarak acil durumda aranacak kişi ile bağlantı kurulacak ve gerektiğinde kişisel veriler polis, hastane veya hukuki süreçler bakımından paylaşılabilecektir.

Sizlerden elde ettiğimiz kişisel veriler; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, ilgili yasa ve mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, raporlama, bilgilendirme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi, hukuk ve evrak işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, merkezimiz ile ilişkinizi-randevunuzu  teyit etme, uygulamalar üzerinden online ve canlı destek sunabilme, yeni etkinlik günlerimiz hakkında duyuru/bildirim yapabilme, merkezimizdeki hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme, danışan memnuniyetinin ölçülebilmesi, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmaların yapılması, merkezimize ait internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, iyileştirmek ve internet sitemiz üzerinden yeni özellikler sunularak sunulan özelliklerin kullanıcının tercih/taleplerine göre kişiselleştirilmesi, internet sitesi içeriğinde sizin ve merkezimizin hukuki-ticari güvenliğinin sağlanması,

Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi, aldığınız hizmet karşılığında keşide edilecek faturalandırmalar ve ödemelerin yapılması, anlaşmalı olduğumuz kurumlar ile(banka, mali müşavirlik, tedarikçiler) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi vb. amaçlar ile işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan yasal amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla, ilgili kurullar tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelerle(iletişimde e-posta, Whatsapp, internet sitemiz üzerinden Google Analytics vb. uygulamaların kullanılması halinde), internet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimleriyle, hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla açık rızanıza dayanılarak belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir.

Ayrıca psikoterapistiniz sürecinize dair verileri, kimlik bilgilerinizi tamamen gizli tutarak mesleki konsültasyon amacıyla, süpervizörü (süpervizör; alanında uzman ve kendisiyle yalnızca mesleki danışmanlık almak için danışanın kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak fikir alışverişi yapılan kişidir)  ve alanında uzman meslektaşlarıyla paylaşabilmektedir.

Veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerimizi yürütmek, merkezimizin meşru menfaatlerini korumak, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmek, danışmanlık hizmetlerimizi etkili bir şekilde sunabilmek amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; sizden bizzat veya web sitemiz/telefon vasıtasıyla talep ettiğimiz veya sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, e-posta vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, sağlık hizmetlerinin ifasındaki yasal gereklilikler çerçevesinde, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari/ işletme faaliyetlerimizi yürütebilmek sebebiyle, fiziki ve elektronik ortamda yürütülen hizmetlerimizin yerine getirilmesi için yasalar çerçevesinde güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla merkezimizin meşru menfaatleri çerçevesinde ve faaliyet konularımız kapsamında düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanılarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

3- ZOOM/SKYPE UYGULAMALARININ KVKK KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ;

FONTE PSİKOLOJİ PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak, Zoom, Skype vb. uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiğimiz online görüşmeler kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK kapsamında da sizi bilgilendirmek isteriz. 

- ONLINE GÖRÜŞMELERDE NE TÜR KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Online seanslar tamamen genel ve özel kişisel verilerinizi kapsamaktadır. Zoom ve Skype uygulamaları üzerinden yapılan seans görüşmelerinde Fonte Psikoloji Psikolojik Danışma Hizmetleri olarak hiçbir şekilde kamera ve ses kaydı yapılmamaktadır.  Aynı şekilde danışan tarafından kamera ve ses kaydı yapılması hukuka aykırı olup bu hususa aykırı davranılması hâlinde cezai ve hukuki yükümlülük söz konusu olacaktır. 

Gerek merkezimizde gerçekleştirdiğimiz seanslarımız gerekse de online gerçekleştirdiğimiz seanslarımız bakımından kişisel verilerinizin korunması hususunda hiçbir fark bulunmamaktadır. Yukarıda düzenlenen tüm KVKK hususları online seanslar için de geçerlidir. Danışan gizliliği, mesleğimiz ve yapmış olduğumuz işin içeriği bakımından esastır. Danışan mahremiyeti ve tüm kişisel verileri gizlilik kapsamında yer almaktadır ve yukarıda tarafınıza belirtilen istisnai durumlar haricinde hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.

Ancak Zoom ve Skype uygulamalarının kendi bünyelerindeki gizlilik politikaları gereğince toplanan veriler danışmanlık merkezimizin sorumluluğu kapsamına girmemektedir. Online yapılan görüşmeler için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) şirketinden ve Skype uygulaması üzerinden hizmet alınmaktadır. Bu durumda görüşmeler  Zoom üzerinden yapıldığı için veri sorumlusu Zoom’dur ve bu sebeple Zoom’un Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz. 

Aynı şekilde Skype uygulamasının kendi bünyesinde yer alan gizlilik politikası gereğince veri sorumlusu Skype uygulamasıdır. Skype uygulamasına ilişkin KVKK prosedürüne Skype uygulamasının kendi web sitesinden ulaşarak bilgi edinebilirsiniz.

Zoom platformunun sunucuları ve veri tabanları yurtdışında bulunmaktadır. Bu nedenle, bu platformlarla paylaşacağınız tüm veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yurtdışına aktarılmış olacaktır. Zoom’un veri işleme amaçları üzerinde FONTE PSİKOLOJİ PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ olarak bir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu amaçlar bakımından FONTE PSİKOLOJİ PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ veri sorumlusu değildir.

4- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI;

Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahiptirler.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde ilgili talebinizi, bir dilekçe ile Fonte Psikoloji Psikolojik Danışma Hizmetleri’nin info@fontepsikoloji.com adresine elektronik posta ile iletebilirsiniz. Talebiniz

merkezimize ulaştığında, tarafımıza ulaştığına dair teyit maili iletilecektir. Talebinizle ilgili size en geç 30 gün içinde dönüş sağlanacaktır.

 

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ;

Kişisel verileriniz, merkezimizde tüm güvenlik önlemleri alınmak suretiyle beş yıl süre ile saklanabilmektedir. Bu süre bitiminde kişisel verileriniz merkezimizde imha edilmektedir.

6- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

Sizlerden elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması, iletişimin sağlıklı kurulması adına gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu merkezimizin ilgili birimine e-mail veya kısa mesaj(sms) şeklinde bildirme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Aksi durumda sizlere ulaşamadığımız ve sağlıklı iletişim kuramadığımız süreç bakımından sorumluluğumuzun doğmayacağını bilgilerinize sunarız.

7- GÜVENLİK;

Merkezimizde sizlerin, çalışanlarımızın ve merkezimizin güvenliğinin sağlanması adına ortak alanlarda kamera güvenlik sistemi bulunmaktadır. Kamera sistemi yalnızca merkezimizin ortak alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla bulunmaktadır. Danışan gizliliği bakımından merkezimizin hiçbir seans odasında kamera sistemi bulunmamaktadır ve seanslarda görüntü ve ses kaydı yapılmamaktadır. 

8- AÇIK RIZA;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu aydınlatma metni ilgili kişi tarafından açık rıza verilerek ıslak imza ile yürürlüğe girer. Online görüşmeler için de imza edilerek tarama veyahut imza edilerek fotoğrafının çekilmesi, dijital imza kullanılması şeklinde de işbu belgelerin geçerliliği sağlanmaktadır.

                                                                                         

bottom of page