top of page
IMG_3921.PNG

Bu araştırma, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencisi

Psk. Gökçe Naz Kamar tarafından, Prof. Dr. Hale Bolak Boratav danışmanlığında

tüp mide ameliyatı geçiren bireylerin ameliyat süreci ve sonrası deneyimlerini anlamak amacıyla yüksek lisans tezi kapsamında yürütülmektedir.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi etik kurulu tarafından onaylanmış bir çalışmadır. 

Araştırmaya katılım formu için tıklayınız.

Araştırmanın Amacı

 • Bu araştırma, tüp mide ameliyatı geçiren bireylerin ameliyat öncesi/süreci/sonrası bireysel deneyimlerini, bu süreçte yaşadıkları fiziksel, sosyal ve psikolojik değişimleri anlamaya yönelik bir araştırmadır.

 • Katılımcılarla bire bir, yüz yüze yapılacak görüşmeler sonucunda, bireysel deneyimlerden yola çıkarak ortak temalara ulaşmak amaçlanmaktadır.

 • Çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçların, tüp mide ameliyatı sonrası sağlanan ruhsal ve sosyal destek çalışmalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Araştırmanın Çıkış Noktası

 • Son yıllarda yapılan araştırmalar bariatrik ameliyatların kilo verme ve kilo kontrolü stratejileri konusunda oldukça etkili müdahaleler olduğunu gösteriyor (Kubik, Gill, Laffin, & Karmali, 2013).

 • Bireyler, ameliyattan sonraki 12-18 aylık süreçte beden ağırlıklarının %20 ila %35’ini kaybediyor (Buchwald, Avidor, & Braunwald, 2005). 

 • Bariatrik müdahalelerin özellikle morbid obezite tedavisinde, diyet, egzersiz, radikal yaşam değişiklikleri ve ilaç kullanımıyla karşılaştırıldığında da oldukça etkili olduğu görülüyor (Jumbe, Hamlet, & Meyrick, 2017).

 

 • Laparoskopik tüp mide ameliyatı son yıllarda Türkiye’de oldukça yaygınlaşan bir uygulama.

 • Araştırmalar, bariatrik müdahalelerin fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal etkileri de olduğunu gösteriyor.

 • Ne yediğimiz, nasıl yediğimiz, yemekle ve bedenimizle olan ilişkimiz; yaşamımızın bütününü, sosyal ilişkilerimizi ve (özgüven, özsaygı gibi konuları da kapsayan) psikolojik sağlığımızı etkiliyor.

 • Bu nedenle, beden kitle endeksindeki değişim ya da toplam kilo kaybı, kişilerin yaşadığı değişimi yansıtmak için yeterli veri sağlayamıyor. 

Araştırmanın Yöntemi

 • Araştırmada, Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (Interpretative Phenomenological Analysis/IPA) yöntemi kullanılacaktır.

 • IPA, kişilerin yaşadığı önemli bir hayat deneyimini (örn: tüp mide ameliyatı), hali hazırda bulunan teorilere ya da terimlere dayandırmadan araştıran nitel bir araştırma yöntemidir (Smith J.A., Osborn M.).

 • IPA, araştırmaya katılan bütün bireylerin bireysel deneyimlerinden yola çıkarak ortak deneyim ve temalara ulaşmayı hedefler. 

Araştırmaya Katılım Koşulları

 • *Tüp mide ameliyatı (sleeve gastrectomy) geçirmiş olmak (ameliyatınızın üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekiyor),

 • 20 - 45 yaş aralığında olmak,

 • Ameliyat serüvenini ve yaşadıklarını paylaşmaya istekli olmak,

 • Çalışma için en az 1 saatlik zaman ayırabilecek olmak,

 • İstanbul’da yaşıyor olmak.

*Araştırma yalnızca tüp mide ameliyatı geçiren bireyler içindir. Gastrik bypass, mide balonu, mide kelepçesi gibi uygulamalar geçiren   bireyler araştırmaya dahil edilmeyecektir.

Görüşme Nerede, Nasıl Yapılacak?

 • Görüşmeler, genellikle Psk. Gökçe Naz Kamar tarafından Fonte Psikoloji’nin Nişantaşı’ndaki ofisinde yapılmaktadır. Ancak katılımcıların talebi doğrultusunda çalışmanın doğasına uygun (sessiz, mahremiyetin sağlanabileceği) alternatif mekanlarda da görüşme yapılabilmektedir. 

 • Her katılımcıyla yüz yüze, tek bir görüşme yapılacak ve yaklaşık 45-60 dk. sürecektir.

 • Sizden beklenen, tüp mide ameliyatı deneyiminizi ve sonrasında yaşadıklarınızı rahat hissettiğiniz ölçüde ve olabildiğince açık bir şekilde paylaşmanızdır.

 • Yüz yüze yapılan görüşmelerde ses kaydı alınacaktır. Ses kaydı yalnızca bilimsel amaçla kullanılacak ve araştırma sonunda imha edilecektir. 

Araştırmaya Nasıl Katılabilirim?

Eğer yukarıdaki koşulların hepsini sağlıyorsanız;

aşağıdaki formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak araştırmaya katılmak için başvuru yapabilirsiniz.

En kısa zamanda bilgilendirme için size dönüş yapacağız.

Sorularınız için 0535 5 764 764’ü arayabilir, gnkamar@fontepsikoloji.com adresine mail atabilirsiniz. 

Araştırma Başvuru Formu

Başvuru formu

Teşekkürler! Mesaj gönderildi. En kısa zamanda size dönüş yapacağız!

bottom of page