top of page
Uzman Psikolog Merve Karaca

Çalışma Alanları:

- Depresyon

- Anksiyete

- Obsesif Kompülsif Bozukluk

- Travma Sonrası Stres Bozukluğu

- Sosyal Anksiyete

- Panik bozukluk 

- Fobiler (özgül fobiler, sosyal fobi vs.)

- Kayıp ve yas

- Öfke problemleri

Merve Karaca

Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist

2015

 

BA, Psikoloji (Onur derecesi) - İstanbul Bilgi Üniversitesi

  2016

MSc, Klinik Psikoloji - Hertfordshire Üniversitesi

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden onur derecesiyle mezun olmuştur.

 • Lisans eğitimi sürecinde Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri’nde gönüllü staj yapmıştır.

 • Uzmanlık eğitimini İngiltere’de Hertfordshire Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda onur derecesiyle tamamlamıştır.

 • Bitirme tezini “Bireylerin kendi ve diğerleri hakkındaki yargıları ile duygusal ben merkezci önyargıları” üzerine yazmıştır. Program kapsamında 3 ay boyunca UCL (University College London)  doktora öğrencisinin Anosognozi üzerine yapmış olduğu çalışmanın literatür taramasına ve veri toplamasına asistanlık etmiştir. 

 • Uzmanlık eğitimi sırasında Christine Padesky’nin Bilişsel Davranışsal Terapi kampına  ve Steve Hayes’in Kabul ve Kararlılık Terapisi Klinik Beceri Oluşturma eğitimine katılmıştır.  

 • Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı'nda asistan psikolog olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında çeşitli araştırmalar için veri toplanmasına yardımcı olmuştur. Asistan psikologluk görevi süresince üniversite kapsamındaki seminerlere katılmıştır. 

 • Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği - IV (WÇZÖ-IV) TPD onaylı, sertifikalı uygulayıcısıdır.

 • Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ dan Bilişsel Davranışsal Terapi Modül 1 ve Beceri eğitimlerini tamamlamıştır.

 • Dr. Alp Karaosmanoğlu Şema Terapi Uluslarası Sertifikasyon Eğitimi'ni tamamlamıştır. 

 

 • Çalışmalarını Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ile sürdürmektedir.

 • Türk Psikologlar Derneği üyesidir. 

 • Fonte Psikoloji'de ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmaları yapmaktadır. 

bottom of page