top of page

Çift ve Aile Terapisi

  • Çift ve aile terapisi, aile bireyleri ve çiftler arasındaki ilişkisel sorunları temel alarak çalışan bir psikoterapi yöntemidir. 

  • Çift ve aile terapisinde bireylerin hayat deneyimleri ve psikolojik problemlerinin içinde bulundukları ilişkilerle bağlantılı olduğu görüşü esas alınır. Dolayısıyla, bireylerin ilişkilerinde yaşadıkları problemler üzerinde çalışarak daha sağlıklı etkileşim yollarına sahip olmaları üzerine çalışılır. 

  • Çift ve aile terapisinde bireylerin hem aile ve çift ilişkilerinin hem de sosyal çevreleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi esas alınır. Bu bağlamda kişilerin zorlandıkları ve içinden çıkamadıkları ilişkisel döngüler üzerine çalışılır. Bu sayede bireyler içinde bulundukları sistemin kendi deneyimleri üzerindeki etkilerini fark ederler. Ayrıca, kendi duygu, düşünce ve davranışlarının ilişkilerindeki yansımalarını da görebilirler. 

  • Çift ve aile terapisinde bireyler yakın ilişkide oldukları kişiler ile birlikte terapi sürecine devam ederler. Bu anlamda da değişimlerin hızlı olabildiği ve terapi sürecinin etkisinin uzun süre devam edebildiğine dair bir çok araştırma mevcuttur.

  • Tüm dünyada giderek yaygınlaşan çift ve aile terapisi çalışmalarının önemi ülkemizde de günden güne artmaktadır. Hem ülkemizde hem de dünyada çift ve aile terapisi “sistemik terapi” ve “evlilik terapisi” gibi isimlerle de tanınmakta ve son yıllarda etkinliği artmakta olan “aile danışmalığı” çalışmalarını da kapsamaktadır. 

  • Çift ve aile terapisi diğer psikoterapi yöntemlerinde çalışılan tüm konular için başvurulabilecek bir alan olmakla birlikte farklı psikolojik ve psikiyatrik tedavileri desteklemek ve etkinliğini arttırmak amacıyla da kullanılabilir. 

 

  • Aile içinde meydana gelen değişiklikler, ebeveynlik becerileri, çocuk ve ergen sağlığı ve psikolojisi, okul problemleri, ilişkideki bireyleri duygusal ve fiziksel anlamda yoğun şekilde etkileyen (travmatik) yaşam olayları, evlilik problemleri, cinsel sorunlar, boşanma, bağımlılık gibi pek çok konuda çift ve aile terapisine başvurulabilir. 

bottom of page