top of page
Psikolog Gökçe Naz Kamar

Çalışma Alanları:

- Depresyon

- Kaygı bozuklukları (Panik bozukluk, fobiler, sosyal fobi vs.)

- Kayıp ve yas

- Travma

- Stres

- Öfke problemleri

- İlişkisel problemler

- Varoluşsal meseleler (ölüm kaygısı vs.)

- Kişilik bunalımları

- Kişisel gelişim

Gökçe Naz Kamar

Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist

2015

 

BA, Psikoloji (Yüksek Onur derecesi) - İstanbul Bilgi Üniversitesi

  2019

MA, Klinik Psikoloji - İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

 • Lisans eğitimi boyunca Humanite Psikiyatri ve Gün Hastanesi’nde, ÇAPA Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Onkoloji servislerinde ve Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri’nde gönüllü staj yapmıştır.

 • Lisans eğitimi sırasında 2 yıl boyunca Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın yürüttüğü  Yönlendirilmiş Unutma (directed forgetting) ve Türkçe Kelime Normları Oluşturma çalışmalarında gönüllü asistan olarak çalışmıştır.

 • 1 yıl süreyle Florya Doğa Koleji İlkokul kademesinde stajyer öğretmen olarak Yaratıcı Düşünme derslerini yürütmüştür.

 • Uzmanlık eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Yetişkin Alt Dalı’nda tamamlamıştır. Program kapsamındaki 1 yıllık klinik stajını İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde yapmıştır.

 • Uzmanlık tezini, tüp mide ameliyatı geçiren bireylerin deneyimlerini anlamak üzerine yazmıştır. 

 • Uzmanlık eğitimi sırasında terapistlere yönelik Dans-Hareket Terapisi Çalışma Grubu'na katılmıştır. 

 • Sanat psikoterapileri ve felsefe temelli terapi yaklaşımlarıyla ilgilenmektedir. 

 • Varoluşçu Psikoterapiler Derneği üyesidir. Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni Varoluşçu Akademi'de tamamlamıştır. 

 • Zeynep Selvili Çarmıklı'nın 8 haftalık Öz-şefkatli Farkındalık Eğitimi'ni tamamlamıştır. 

 • Kurucu ortağı olduğu Fonte Psikoloji bünyesinde yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmaları ve grup terapileri yapmaktadır.

 • Çalışmalarını, eğitimini aldığı Psikodinamik Yaklaşım ve Varoluşçu Yaklaşım ekseninde sürdürmektedir. 

bottom of page