top of page

A. Cansu Kamar

Uzman Psikolog/Psikoterapist

Psikolg A. Cansu Kamar

2008

 

BA, Psikoloji (Onur derecesi) - İstanbul Bilgi Üniversitesi
 

2010

 

MSc, Work & Organisational Psychology - University of Nottingham (UON)
 

2012

 

MA, Person-Centred Experiential Counselling and Psychotherapy Practice (UON)

Çalışma Alanları:

- Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) temelli

    •    Stres yönetimi

    •    Öfke yönetimi

- Sistemik-Bütünsel yaklaşım

- Optimum Denge Modeli

- Depresyon

- Travma 

- İlişkisel problemler

- Performans kaygısı

- Mükemmeliyetçilik

- Beslenme ve Ruh sağlığı ilişkisi

- Stigma (damgalanma)

- Psikoterapide hikaye kullanımı

- Terapide rüya çalışmaları

 • 1987 yılında İstanbul'da doğdu. 2008’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. 

 

 • İlk yüksek lisansını Nottingham Üniversitesinde Endüstriyel Psikoloji alanında yaptı. Tezini Dr. Heather Buchanan danışmanlığında, Türkiyede çalışanların psikolojik yardım alma tutumları, yardım almanın önündeki engeller ve damgalanmanın (stigma) psikolojik yardım alma davranışına etkisi üzerine yazdı.

 

 • Yüksek lisans süresince psikolojik yardım almanın önündeki engeller, ve psikoterapinin nasıl daha ulaşılabilir hale getirilebileceği ile ilgili çalışmalar yürüttü. İngilterede bu alanda çalışan öncü sivil toplum örgütleri olan Rethink Mental IIlness  https://www.rethink.org ve Time to Change’de https://www.time-to-change.org.uk gönüllü olarak çalıştı. Üniversitelerde ruh sağlığı ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan Mental Wealth UK’in Nottingham Üniversitesi ayağının kurulmasına katkıda bulundu.

 

 • Endüstriyel psikoloji yüksek lisansıyla eş zamanlı olarak İngilterede, Kurumsal Koçluk ve Mentorluk eğitimini Prof. John Richards’dan, Endüstriyel Konsültasyon ve Şirket Danışmanlığı uzmanlık eğitimini ise Prof. Tom Cox’dan aldı.

 

 • Endüstriyel psikoloji yüksek lisansının tez aşamasında, katıldığı bir toplantıda çok sevdiği mentoru Dr. Belinda Harris’le ve Deneyimsel Psikoterapi ekolüyle tanıştı. Harris’in tavsiyesiyle Hümanistik-Varoluşçu ekolleri temel alan ve teoriyi kişisel deneyimle birleştirmeye olanak sağlayan ikinci yüksek lisans programına başladı. Danışan odaklı psikoterapinin kurucusu Carl Rogers’ın da yıllar önce ders verdiği bu program psikoterapiye bakış açısını tamamen değiştirdi. 

 

 • İkinci yüksek lisans tezini Dr. Belinda Harris danışmanlığında psikolojik rahatsızlık yaşamanın yarattığı kırılganlık ve damgalanma korkusu (stigma) üzerine yazdı. İlk yazdığı tez damgalanma konusuna dışarıdan ve uzman gözüyle yaklaşan kantitatif bir çalışma iken ikinci yüksek lisans tezi depresyonu deneyimlemiş bir psikoterapist olarak kendi sürecini ve bu sürecin niteliğini otoetnografi yöntemiyle analiz ettiği kalitatif bir çalışmadır. Bilimsel araştırmada tarafsız, tekrarlanabilir istatistiksel veriler kadar kişisel deneyimin niteliğini anlamaya yönelik, içten otoetnografik araştırmalara da ihtiyaç olduğuna yürekten inanmaktadır.

    

 • Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra, 2013-2016 yılları arasında Veritas Psikiyatri’de ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmüş ve Veritas Focus bünyesinde Kurumlarda Ruh Sağlığı alanında eğitim çalışmaları yapmıştır.

 

 • 2014 yılında Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç’ın 14 haftalık Gelişimsel Psikopatoloji ve Ergenlerle Çalışma eğitim grubuna katılmış ve kendisinden 2 yıl boyunca kurum içi vaka süpervizyonu almıştır.

 

 • 2013-2016 yılları arasında Prof. Dr. Hayrettin Kara tarafından yürütülen Fenomenolojik Yönelimli Psikoterapi ve Terapide Rüyalarla Çalışmak temalı haftalık eğitim ve süpervizyon grubuna katılmıştır.

 

 • Psikoterapide rüyalarla çalışmak için etkili ve pratik bir yol sunan Fenomenolojik Rüya Benliği Modelinin (FRBM) nörolojik temellerini araştırmak amacıyla Medipol Hastanesi uyku laboratuvarında polisomnografiye giren hastalarda REM esnasındaki rüya benliği ve uyanıklıktaki benlik algısını karşılaştıran bir araştırmada çalışmıştır.

 

 • 2014-2016 yılları arasında, Dinlenen Ben Rüya Ve Psikoterapi Dergisi yayın kurulunda görev almış ve dergiye Benlik, Bilinç, Nöroloji ve Psikoterapi çevirileriyle katkıda bulunmuştur.

 

 • 2016 yılında Türkiye Psikiyatri Derneği yayınlarından çıkan Uyku Bozuklukları: Tanı ve Tedavi Kitabı’nın “Rüyalar” bölümünü Prof. Dr. Hayrettin Kara ile birlikte yazmıştır.

 

 • 2009 yılında İngiltere'de tanıştığı yoga ve meditasyonun kendi hayatındaki etkilerini deneyimledikçe bunu paylaşmak, özellikle de psikoterapistlerin özbakımına yönelik meditatif yoga dersleri verebilmek için yıllar içinde birçok farklı hocayla çalışmış, Uluslararası Yoga Alliance onaylı 200 saatlik Temel Yoga Hocalık Eğitimini Zeynep Aksoy'dan Temel Nefes Meditasyonunu ise David Cornwell'den almıştır.

 • Zihin-Beden bağlantısıyla ilgili interdisipliner bir yaklaşımla Gelişimsel Kinezyoloji, Duyu Bütünleme, Travmaya Duyarlı Yoga, Somatik Deneyimleme gibi pek çok eğitime katılmıştır.

 • Amerikan Hastanesi Code Lotus Mindfulness merkezinde meditasyon ve mindful yoga dersleri vermektedir.

 • Sistemik-Bütünsel yaklaşımla kurumlara danışmanlık yapmakta, eğitimler vermektedir.

 • Optimum Denge Modeli ve Ericksonian Hipnoterapi uygulayıcı terapistidir.

 

 • 2017 yılından beri kurucu ortağı olduğu Fonte Psikoloji'de ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi seanslarını sürdürmekte ve çeşitli konularda eğitimler vermektedir.

 

​​

       Kitap Bölümleri

 

 • Kamar, C. & Kara, H. (2016). Psikoterapide Rüyalar. Uyku Bozuklukları: Tanı ve Tedavi Kitabı. 315-325. Editörler: Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları - Çalışma Birimleri Dizisi 20 

       

       Konuşmalar / Panel Sunumları

 

 • Kendine Bakma Durağı: Mindfulness - Stresi anlamak Hayatınızı Nasıl Değiştirir? - 15 Nisan 2019, Şehir Üniversitesi

 • İK’da Yeni Yaklaşımlar: Çalışma Yaşamında Bilinçli Farkındalık - Mindfulness Temelli Stres Yönetimi - 4 Mayıs 2018, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

 • İş, Örgüt Psikolojisi Akademisi - Mindfulness Temelli Stres Yönetimi Atölyesi - Türk Psikoloji Öğrencileri çalışma grubu (TPÖÇG) - 6 Ağustos 2018

 

 • Öğretmenlere yönelik Mindfulness Temelli Stres Yönetimi Atölyesi - Üsküdar İlçe Eğitim Müdürlüğü’nün “Kendini geliştir, geleceği değiştir” projesi kapsamında - 19 Haziran 2018

 

 • İçindeki Hikayeyi Serbest Bırakmak: Kendi Hikayeni Anlatmanın İyileştirici Gücü - Atölye çalışması - Fonte Psikoloji / 1-2 Aralık 2017​

 • Kamar, C. (Mayıs, 2017). İçindeki Hikayeyi Serbest Bırakmak: Psikoterapide Hikayelerin İyileştirici Gücü. Ulusal Hikaye Anlatıcılığı Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

 

 • Kamar, C. (Kasım, 2014). Son Dönemdeki İntegratif, Bilişsel, Fenomenolojik Rüya Modelleri ve William James’in Mirası. Panel: “Rüyalar Ve Bilinç Üzerine Son Nörobilimsel Gelişmeler ve Bu Gelişmeler Işığında Rüya-Terapi İlişkisinin Yeniden Ele Alınması.” 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya 

       

       Sözlü Sunumlar

 

 • Kamar, C. (Haziran, 2011). Türkiye'de Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumlar ve Bu Tutumların Kişisel Damgalanma ve Toplumsal Damgalanma ile Olan İlişkisi. X. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Okan Üniversitesi. 

 • Kamar, C. (Kasım, 2010). Affetmenin Terapötik Açıdan Önemi ve Psikoterapi Pratiğindeki Yeri. Eğitim Fakültesi Araştırma Sunumu, University of Nottingham. 

 • Kamar, C. (Nisan, 2008). Çocuklarda Cinsel İstismar: Nasıl anlaşılır, nasıl önlenir? Tarlabaşı'nda Yaşayan Çocukların Ailelerine Yönelik Eğitim, Tarlabaşı Toplum Merkezi. 

 

       Psikoloji Çevirileri

 

 • Kamar C. (2017). Terapide Rüyalarla Çalışmak: Ne Biliyoruz ve Ne Yapmalıyız? - Nicholas Pesant, Antonio Zadra - Clinical Psychology Review 24 (2004) 489-512. Dinlenen Ben: Rüya ve Terapi Dergisi. Sayı :5 (yayına hazırlanıyor) 

 • Kamar C. (2015). Benlik Bilinci III: Farklı Benliklerin Rekabet ve Çatışması - William James - Psikolojinin Temel İlkeleri — Dinlenen Ben: Rüya ve Terapi Dergisi. Sayı :3 

 • Kamar C. (2015). Benlik Bilinci II: Benlik Duyguları - William James Psikolojinin Temel İlkeleri — Dinlenen Ben: Rüya ve Terapi Dergisi. Sayı: 2, 42-46 

 • Kamar C. & Bağlan-Eroğlu, F. (2014). Benlik Bilinci I : Ampirik Benlik veya Ben - William James Psikolojinin Temel İlkeleri — Dinlenen Ben: Rüya ve Terapi Dergisi. Sayı :1, 32-40 

 • Kamar C. & Bağlan-Eroğlu, F. (2014) Rüyanın Sinirsel Alt Katmanları - G. William Domhoff. Dinlenen Ben: Rüya ve Terapi Dergisi. Sayı :1, 42-59. 

​​

bottom of page